Opetus­suunnitelma

Tanssin taiteen perusopetuksen
yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista ja yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Suoritettuaan 500 tuntia on oppilas suorittanut tanssin tai sirkuksen yleisen oppimäärän ja saa niistä pyydettäessä todistuksen.

Lahden Tanssiopistolla yleisellä ja laajalla oppimäärällä ovat samat tavoitteet ja sisällöt tasolle 3 asti, jonka jälkeen yleinen ja laaja oppimäärä eriytyvät omiksi opintokokonaisuuksiksi. Opetussuunnitelma päivitetään vuosittain.

Tanssin taiteen perusopetuksen
laaja oppimäärä

Lahden Tanssiopistolla laaja oppimäärä koostuu tanssin perusopinnoista, joiden laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävistä opinnoista, joiden laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Laajan oppimäärän suuntautumisvaihtoehdot sisältävät useita erilaisia opintokokonaisuuksia.

Lahden Tanssiopistolla yleisellä ja laajalla oppimäärällä on sama rakenne, tavoitteet ja sisällöt varhaisiän opinnoissa ja ensimmäisessä opintokokonaisuudessa. Toisesta opintokokonaisuudesta eteenpäin oppilas jatkaa joko laajassa oppimäärässä tai valitsee yleisen oppimäärän. Opetussuunnitelma päivitetään vuosittain.

Lahti

Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6,
15100 LAHTI

Orimattila

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17,
16300 Orimattila

Ota yhteyttä

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoja sähköpostilla: info@lahdentanssiopisto.com Toimisto 050 300 2529
Rehtori 050 552 3959

Tiliyhteys

FI45 5612 1120 0110 66

Seuraa meitä

COPYRIGHT © 2019 LAHDEN TANSSIOPISTO

SIVUSTON TOTEUTUS: AMPERSAND DESIGN

Scroll to Top