Opintojen rakenne

Taiteen perusopetus ja opintojen laajuudet

Varhaisiän opinnot 3–6 v.

Oppilas luo varhaisiän opinnoissa pohjan myöhempää tanssin ja sirkuksen opiskelua varten. Alussa vahvistetaan perusliikuntataitoja, kehon tuntemusta ja motoriikan hallintaa. Korostamme työskentelyä yhdessä kannustavassa ilmapiirissä niin, että oppilas oppii toimimaan osana ryhmää. Opetuksessa painotetaan luovuutta.

Perusopinnot 7–14 v.

Perusopintojen aikana harjoitellaan pitkäjänteisesti ja perehdytään valittujen lajien peruselementteihin, sanastoon, ominaispiirteisiin ja erilaisiin tyyleihin. Oppilas saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn avoimessa ja kannustavassa vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa. Perusopintojen aikana ilmaisu kehittyy ja monipuolinen esiintymistoiminta vahvistaa osaamista.

Syventävät opinnot 12–18 v.

Syventävissä opinnoissa oppilas suuntautuu kohti valitsemaansa lajia ja kehittää lajiominaisuuksiaan monipuolisesti vaikeusasteen lisääntyessä. Tekniikka ja ilmaisu muodostavat toimivan kokonaisuuden. Oppilas oppii tutkimaan ja reflektoimaan oppimaansa sekä keskustelemaan siitä opettajan ja ryhmän kanssa. Tekniikka ja ilmaisu syvenevät esiintymistoiminnan myötä ja oppilas on aktiivinen osa ryhmää. Syventäviin opintoihin kuuluu myös oppilaan oma koreografinen työskentely. Opintojen aikana oppilas tekee lopputyön ja syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen.

Opintojen laajuudet

Laaja oppimäärä

Lahden Tanssiopistolla laaja oppimäärä koostuu tanssin tai sirkuksen perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista. Varhaisiän opinnoissa ja ensimmäisessä opintokokonaisuudessa yleisellä ja laajalla oppimäärällä on sama rakenne, tavoitteet ja sisällöt. Toisesta opintokokonaisuudesta alkaen oppilas jatkaa joko laajassa tai yleisessä oppimäärässä, riippuen oppilaan valitsemasta tuntimäärästä viikossa. Opintokokonaisuuksien ikäryhmät ovat suuntaa antavia.

Lahden Tanssiopistolla painotetaan myös esiintymistoimintaa. Perusopintojen edetessä esiintymistoiminnan määrä lisääntyy, opintojen aikana osallistutaan paikallisiin tapahtumiin ja valtakunnallisiin katselmuksiin sekä kilpailuihin. Syventävien opintojen aikana oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella oman koreografian tekemistä. Lahden Tanssiopistolla on vahva perinne eri taiteenlajien ja kulttuurin välisessä yhteistyössä tehtävistä produktioista.

Yleinen oppimäärä

Yleinen oppimäärä koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta. Oppiaineeksi voi valita haluamansa aineen koulun oppiainetarjonnasta. Yksi opintokokonaisuus koostuu yhden lukuvuoden opinnoista, mikäli oppilas osallistuu opetukseen kerran viikossa. Kerättyään kymmenen opintokokonaisuutta on oppilas suorittanut taiteen perusopetuksen tanssin tai sirkuksen yleisen oppimäärän.

Aikuisten opinnot

Aikuisten opinnot on tarkoitettu lähinnä yli 16-vuotiaille harrastajille. Aikuisryhmiin ei tarvita aiempia opintoja, mutta tasoja löytyy myös enemmän tanssia ja sirkusta harrastaneille. Aikuisilla on mahdollisuus valita itse opintojensa laajuus ja suorittaa halutessaan laaja oppimäärä.

Esiintymistoiminta

Lahden Tanssiopiston oppilaat esiintyvät säännöllisesti lukuvuoden aikana järjestettävissä tanssikonserteissa ja katselmuksissa. Jokainen ryhmä esiintyy vähintään kerran lukuvuodessa. Produktiotoimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden taidetoimijoiden kanssa.

Tiia Laukkanen

Lahti

Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6,
15100 LAHTI

Orimattila

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17,
16300 Orimattila

Ota yhteyttä

Toimisto: info@
lahdentanssiopisto.com

puh. 050 3002 529.
Esiintymistoimintaan ja markkinointiin liittyvät tiedustelut: tuottaja@
lahdentanssiopisto.com
. Rehtori: puh. 050 552 3959.

Tiliyhteys

FI45 5612 1120 0110 66

Seuraa meitä

COPYRIGHT © 2023 LAHDEN TANSSIOPISTO

SIVUSTON TOTEUTUS: AMPERSAND DESIGN

Scroll to Top