Opetuksen eteneminen

Taiteen perusopetus ja opintojen laajuudet

Varhaisiän opinnot 3–6 v.

Oppilas luo varhaisiän opinnoissa pohjan myöhempää tanssin opiskelua varten. Ensi vaiheessa vahvistetaan perusliikuntataitoja, kehon tuntemusta ja motoriikan hallintaa. Tärkeää on saada työskennellä kannustavassa ilmapiirissä, jolloin oppii toimimaan myös osana ryhmää. Jokaisella oppitunnilla on luova osuus, jossa saa liikkeen keinoin ilmaista itseään.

Perusopinnot 7–14 v.

Perusopintojen aikana harjoitellaan pitkäjänteisesti ja perehdytään valittujen tanssilajien peruselementteihin, tanssi sanastoon ja lajien ominaispiirteisiin sekä erilaisiin tyyleihin. Oppilas saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn avoimessa ja kannustavassa vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa. Tanssin perusopintojen aikana ilmaisu kehittyy ja monipuolinen esiintymistoiminta vahvistaa myös osaamista.

Syventävät opinnot 12–18 v.

Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa moni puolisesti vaikeusasteen lisääntyessä. Tekniikka ja ilmaisu muodostavat toimivan kokonaisuuden. Oppilas oppii tutkimaan ja reflektoi maan oppimaansa sekä keskustelemaan siitä opettajan ja ryhmän kanssa. Tanssitekniikka ja ilmaisu syvenevät esiintymistoiminnan myötä ja oppilas on aktiivinen osa ryhmää. Syventäviin opintoihin kuuluu myös oppilaan oma koreografinen työskentely.

Opintojen laajuudet

Yleinen oppimäärä

Yleinen oppimäärä koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta. Oppiaineeksi voi valita haluamansa aineen koulun oppiaine- tai työpajatarjonnasta. Yksi opintokokonaisuus koostuu yhden lukuvuoden opinnoista, mikäli oppilas osallistuu opetukseen yhden kerran viikossa. Kerättyään kymmenen opintokokonaisuutta on oppilas suorittanut taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän ja saa siitä pyydettäessä todistuksen.

Laaja oppimäärä

Laajassa oppimäärässä voi pääaineekseen valita nykytanssin tai klassisen baletin. Perusopintojen ensimmäiset vuodet oppilaat osallistuvat opetukseen kerran viikossa, mutta halutessaan voi rinnalle ottaa toisen viikkotunnin. Laajaan oppimäärään siirrytään nykytanssin ja klassisen baletin kolmannelta luokalta. Pääaineen opetukseen osallistutaan kaksi kertaa viikossa. Oppilaat voivat jo perusopintojen aikana valita sivuaineen, mutta sivuaine on vapaaehtoinen. Jos pääaine on klassinen baletti, on sivuaine nykytanssi ja päinvastoin. Sivuaineeksi voi myös valita show`n tai sirkuksen. Tanssin perusopintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta ja perusopinnot suoritettuaan oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

Syventävät opinnot

Syventäviin opintoihin siirrytään klassisen baletin ja nykytanssin kuudennelta luokalta. Syventävien opintojen kesto on noin kolme vuotta. Syventäviin opintoihin kuuluu sivuaine ja täydentäviä aineita. Syventävien opintojen aikana tuntimäärä kasvaa 3-5 tuntiin viikossa. Tanssin laajan oppimäärän arviointia toteutetaan oppilaitoksen oman arviointisuunnitelman pohjalta. Syventävien opintojen aikana oppilas tekee päättötyön, joka on oppilaan oma soolo, duetto tai ryhmäkoreografia. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen, joka on samalla myös taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.

Aikuisosasto

Aikuisosasto on tarkoitettu lähinnä yli 16-vuotiaille harrastajille. Aikuisryhmiin ei tarvita aiempia opintoja, mutta tasoja löytyy myös enemmän tanssia harrastaneille. Aikuisilla on myös mahdollisuus valita itse opintojensa laajuus.

Esiintymistoiminta

Lahden Tanssiopiston oppilaat esiintyvät säännöllisesti lukuvuoden aikana järjestettävissä tanssikonserteissa ja katselmuksissa. Jokainen ryhmä esiintyy vähintään kerran lukuvuodessa. Produktiotoimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden taidetoimijoiden kanssa.

Tiia Laukkanen

Lahti

Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6,
15100 LAHTI

Orimattila

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17,
16300 Orimattila

Ota yhteyttä

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoja sähköpostilla: info@lahdentanssiopisto.com Toimisto 050 300 2529
Rehtori 050 552 3959

Tiliyhteys

FI45 5612 1120 0110 66

Seuraa meitä

COPYRIGHT © 2019 LAHDEN TANSSIOPISTO

SIVUSTON TOTEUTUS: AMPERSAND DESIGN

Scroll to Top