Usein kysytyt kysymykset

Hobiver on tanssioppilaitoksille suunniteltu valtakunnallinen oppilashallintajärjestelmä. Oppilaan ilmoittautuessa Lahden Tanssiopiston oppilaaksi, saa hän ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä sähköpostissa linkin, josta oppilas voi luoda tunnukset Hobiveriin. Hobiveriin kirjaudutaan https://lahdentanssiopisto.hobiver.com/ tai www.lahdentanssiopisto.fi – ilmoittautuminen – tili olemassa, kirjaudu. Salasanan unohduttua voi kohdasta ”salasana unohtunut?”, saada uuden salasanan. Hobiveristä oppilas voi esim. ilmoittautua tunneille, tarkastella tuntivalikoimaansa, muokata yhteystietoja ja seurata opettajan kirjaamia tuntimuistiinpanoja.

Esiintyvät ryhmät saavat tiedotteen esityksen ajankohdasta ja esityspäivän aikataulusta hyvissä ajoin. Yleisenä ohjeistuksena on, että jos ryhmä esiintyy syyskaudella, niin kevätkaudella on avoimet ovet ja toisinpäin.

Tekijänoikeussyistä sekä yksityissuojan vuoksi näytösten tallenteita ei myydä. Lahden Tanssiopisto kuvaa näytökset pelkästään oppimistarkoituksia varten. 1§ Tekijänoikeuden kohde (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404)

Jos oppilaat kuvaavat, niin on kohteliasta kysyä lupa kaikilta videolla näkyviltä oppilailta ja opettajalta. Kuvaaminen ei saa häiritä tunnin kulkua.

”Avointen Ovien”-iltoina vanhemmat voivat ottaa valokuvia omasta lapsestaan, mutta videointi on kielletty.

Ilmoittautuminen on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Tuntimuutoksista ilmoitetaan sähköpostilla  info@lahdentanssiopisto.com.

Klassisen baletin sekä nykytanssin alkeistunneille voi ilmoittautua, kun on täyttänyt 7 vuotta.

Varvastossuharjoittelu tulee mukaan klassisen baletin opetukseen jatko 3-luokalla.

Tuntimuutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin Tanssiopiston nettisivuilla ja Tanssiopiston odotustilan ilmoitustaululla. Arkipyhinä (esim. itsenäisyyspäivä, vappu, helatorstai) ei ole tunteja. Arkipyhien tunnit voi korvata toisella vastaavalla Tanssiopiston tunnilla kyseisellä viikolla.

Lahden Tanssiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän, sekä tanssin ja sirkuksen yleisen oppimäärän opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille harrastajille. Aikuisten taiteen perusopetusta tarjotaan yleisessä oppimäärässä. Valittavana on useita lajeja ja tasoryhmiä. Yleisellä ja laajalla oppimäärällä on sama rakenne, tavoitteet ja sisällöt varhaisiän opinnoissa, sekä ensimmäisessä opintokokonaisuudessa. Toisesta opintokokonaisuudesta eteenpäin oppilas jatkaa joko laajassa oppimäärässä tai valitsee yleisen oppimäärän. Yleisen oppimäärän puolella ei ole suuntautumisvaihtoehtoa, vaan oppilas voi vapaasti valita eri lajien tunteja haluamansa tuntimäärän viikossa.

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ:
Koostuu tanssin yhteisistä opinnoista, opintokokonaisuuksista 1 ja 2 sekä teemaopinnoista. Teemaopinnot jakautuvat joustavasti molempiin opintokokonaisuuksiin. Teemaopinnot ovat tanssiteknisten taitojen ja valmiuksien monipuolistamista ja kehittämistä valitussa lajissa. Esiintymistoiminta ja tiiviskurssit kuuluvat osana yleisen oppimäärän teemaopintoihin.

LAAJA OPPIMÄÄRÄ:
Suuntautumisvaihtoehdot ovat klassinen baletti ja nykytanssi. Laajan oppimäärän opinnot koostuu tanssin perusopinnoista, opintokokonaisuuksista 1, 2 ja 3. Syventävissä opintoihin kuuluu opintokokonaisuudet 4 ja 5. Laajan oppimäärän suuntautumisvaihtoehdot sisältävät useita erilaisia opintokokonaisuuksia. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa syventävien opintojen lopputyön. Opintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen, joka on samalla taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.

Yleisen tai laajan oppimäärän opintojen päätyttyä oppilaat voivat jatkaa opintojaan haluamillaan nuorten tai aikuisten tunneilla.

Tarkempia tietoja opinnoista löytyy Lahden Tanssiopiston opetussuunnitelmasta.

Ek-ryhmät on suunnattu innokkaille ja motivoituneille tanssinharrastajille, jotka haluavat harjoitella tanssia monipuolisesti, useampana kertana viikossa. Opetus on suunnitelmallista ja vuosittain tasolta toiselle etenevää. EK-koulutuksessa esiintymistoimintaa on enemmän ja ryhmät osallistuvat aktiivisesti katselmuksiin, yhteistyöprojekteihin ja erilaisiin tapahtumiin. EK-ryhmien opetus antaa valmiuksia myös alan ammattiopintoihin. Ryhmiin tehdään täydennyshakuja vuosittain. Lisätietoja EK-toiminnasta apulaisrehtori@lahdentanssiopisto.com.

Voitte ottaa yhteyttä sähköpostilla info@lahdentanssiopisto.com tai soittaa toimistoon puh. 050 300 2529. Tavoitatte toimiston henkilökunnan parhaiten arkisin kello 9.30-13.30. Poikkeukset ovat mahdollisia. Opetusviikkojen ulkopuolisina aikoina emme vastaa puheluihin ja sähköposteihin vastaamme vain satunnaisina ajankohtina. Kiireelliset asiat rehtori Pia Poutanen puh. 050 552 3959. Tanssiopiston toimisto sijaitsee Kauppakeskus Valossa, Saksalankatu 4-6, Lahti.

Lahti

Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6,
15100 LAHTI

Orimattila

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17,
16300 Orimattila

Ota yhteyttä

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoja sähköpostilla: info@lahdentanssiopisto.com Toimisto 050 300 2529
Rehtori 050 552 3959

Tiliyhteys

FI45 5612 1120 0110 66

Seuraa meitä

COPYRIGHT © 2019 LAHDEN TANSSIOPISTO

SIVUSTON TOTEUTUS: AMPERSAND DESIGN

Scroll to Top