Lajit ja varusteet

Kaikilla tunneilla tulee pitkät hiukset pitää kiinni, isot korut pois. Juomapullo ja pyyhe tarvittaessa. Puhelimet (äänettömänä) ja muut arvotavarat saliin mukaan.

Lastentanssi

(satutanssi, luovatanssi, esibaletti, esinykytanssi)

Varhaisiän tunnit ovat 3–6-vuotiaille suunnattuja tanssiopintoja. Opetuksessa korostuu leikinomaisuus, tanssin ilo ja elämyksellisyys. Ensivaiheessa tanssi vahvistaa motorisia taitoja, kehon tuntemusta ja liikkeiden hallintaa. Lapset tutustuvat jo varhaisessa vaiheessa tanssiin yhtenä itseilmaisun välineenä. Tanssi on lapselle elämyksellistä leikkiä, jossa saa ilmaista liikkeen keinoin omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Ryhmäopetuksessa opitaan sosiaalisia taitoja sekä tutustutaan yhdessä innostavassa ilmapiirissä luovuuden ja mielikuvituksen rajattomiin mahdollisuuksiin.

Varustus: Tytöillä balettipuku tai vastaava tanssiasu. Pojilla esimerkiksi shortsit ja t-paita. Paljaat jalat, pehmeät baletin harjoitustossut tai voimistelutossut.

Klassinen baletti

Klassinen baletti on yksi vanhimmista länsimaisen taidetanssin suuntauksista. Sen juuret ulottuvat aina 1400-luvulle asti ja se on kehittynyt eurooppalaisista hovi- ja kansantansseista. Baletin estetiikka ja perinteet ovat säilyneet tanssinopetuksessa meidän päiviimme saakka. Klassisen baletin tunneilla pääpaino on teknisessä ja ilmaisullisessa harjoittelussa ja tunneilla edetään järjestelmällisesti tanssin iloa korostaen.

Klassisen baletin opetus pohjautuu baletin perinteeseen ja liikesanastoon. Klassinen baletti sisältää tanssillisen ja musikaalisen ilmaisun sekä järjestelmällisesti etenevän tekniikan hallinnan tanssin iloa korostaen.

Varustus: Vartalon myötäinen tanssipuku. Pehmeät baletin harjoitustossut ja myöhemmillä balettiluokilla varvastossut. Pojilla t-paita ja trikoot tai shortsit.

Varvas- ja jalkatekniikka

Perustason tunneilla opetellaan kärkitossutekniikan perusteita ja tehdään nilkkojen sekä jalkojen lihaksia vahvistavia harjoituksia. Edistyneiden tunti treenataan kokonaisuudessaan varvastossuilla ja tämä huomioitu niin tanko- kuin keskilattiasarjoissa, jotka rakennettu nimenomaan varvastossuilla tehtäviksi ja tossutekniikkaa harjoittaviksi. Lisäksi tehdään myös kehoa vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita. Tunti tarkoitettu jo tanssitekniikassa pidemmälle ehtineille oppilaille, mutta harjoituksiin löytyy aina useamman tason vaihtoehto.

Varustus: Vartalon myötäinen tanssipuku. Pehmeät baletin harjoitustossut ja varvastossut.

Jazz

Jazztanssin juuret yltävät afroamerikassa syntyneeseen tanssimuotoon, joka on tänä päivänä kehittynyt vahvasti eurooppalaiseen tyyliin. Tunneilla painottuu lajitekninen harjoittelu, joka on saanut vaikutteita Lester Hortonin luomasta tanssitekniikasta.

Tunnit pohjautuvat jazztanssin eri tekniikoihin. Tunneilla opetellaan kehon eri osien irtonaista käyttöä, kehitetään koordinaatiokykyä ja liikedynamiikkaa. Jazztanssissa keskitytään kehon linjausten ja voimankäytön tasapainoon. Tunti sisältää vahvan teknisen lämmittelyosuuden, keskilattiatyöskentelyä ja liikkuvia, koreografisia sarjoja. Tunnit ovat nopeatempoisia, fyysisiä ja notkeutta lisääviä.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Commercial Jazz

Commercial jazz on katutanssilajeja ja jazztanssia sekoittava tunti. Tuntisarjoissa yhdistyy eri tanssityylien tekniikat. Vauhtia ylläpitää tämän hetken suosituimmat musiikkikappaleet. Tältä tunnilta ei asennetta ja vauhtia puutu.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Nykytanssi

Nykytanssi on tyylimuotona laaja-alainen ja sen alle mahtuu erilaisia suuntauksia. Nykytanssi ottaa vaikutteita niin muista tanssilajeista kuin taiteistakin. Tunnit perustuvat opettajakohtaisesti modernin tanssin eri tanssitekniikoihin. Harjoitteissa käytetään monipuolisesti tilan eri tasoja, syvennytään löytämään kehon kokonaisvaltaista hallintaa, painovoiman energiaa liikkeessä hyödyntäen. Tunnit ovat monipuolisia, liikkuvia ja niillä kannustetaan tutkimaan myös oman liikkeen tuottamista ja improvisaation mahdollisuuksia.

Tunneilla kehitetään kehon kokonaisvaltaista hallintaa, käytetään monipuolisesti tilan eri tasoja ja tutkitaan liikelaatuja. Tunneilla tehdään myös harjoituksia, joilla kehitetään omaa liikkeen tuottamista ja improvisaatiotaitoja. Lisäksi rohkaistaan käyttämään luovuutta sekä heittäytymään liikkeen virtaan.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Show

Showtanssi on monipuolinen esittävän taiteen laji, jossa voi yhdistyä mitkä tahansa tanssin lajit ja tyylit. Opetuksessa perehdytäänkin eri tanssilajien tekniikoihin ja tunnit sisältävät myös koordinaatio- ja lihaskuntoharjoitteita. Tanssisarjoissa korostuu ilmaisullisuus eri tyylit huomioon ottaen.

Tunnit voivat sisältää kaikkia tanssityylejä, kuten nykytanssi, jazz, show ja hip hop. Tunneilla pureudutaan jazzin tekniikkaan, koordinaatioon, lihaskuntoon ja tanssisarjoissa keskitytään ilmaisuun eri tyylit huomioon ottaen.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Disco ja Heels

Disco-tanssi on nopeatempoinen ja fyysisesti haastava laji, jossa keskeistä on energisyys ja sähäkkä, vauhdikas liike. Tunnilla harjoitellaan lajityypillisiä liikkeitä, hyppyjä ja muita lajin elementtejä monipuolisesti. Tunnilla treenataan paljain jaloin ja mielellään vartalonmyötäisissä vaatteissa.

Heels on naisellinen tunti, joka painottuu commercial-tyyliseen työskentelyyn korkkarit jalassa. Tunnilla alkulämmittely tehdään sukilla tai paljain jaloin ja korkokengät jalassa tehdään erilaisia kävelyharjoituksia sekä tanssisarjoja.
Tunneille suosittelemme mukavia korkokenkiä, jotka tukevat nilkkaa hyvin ja ovat mukavat jalassa.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Heels tunnille korkokengät.

Sirkus ja akrobatia

Sirkuksen tunneilla tutustutaan akrobatian perusteisiin, erilaisiin sirkuslajeihin ja välineisiin ja vahvistetaan ilmaisua. Tärkeässä roolissa ovat fyysisten taitojen kehittäminen sirkuksen eri osa-alueilla. Myöhemmissä opinnoissa oppilaalla on mahdollisuus syventyä omaan lajiin. Lajeina ovat akrobatia, käsilläseisonta, tasapainoilu, ilma-akrobatia ja jongleeraus. Akrobatiatunneilla vahvistetaan perustekniikkaa ja harjoitellaan vaativampia liikkeitä. Tunneilla tehdään lajia tukevia koordinaatio-, lihaskunto- ja venyvyysharjoitteita. Akrobatiatunti tukee tanssia ja lisää kehonhallintaa.

Sirkuksen varhaiskasvatuksessa korostetaan liikkumisen ja yhdessä tekemisen iloa sekä tutustutaan erilaisiin sirkuslajeihin ja -välineisiin. Sirkuksen perusopetus on fyysisten taitojen harjoittelua, kehittämistä ja kehonhuollon ylläpitoa, mutta sisältää myös ilmaisua vahvistavia elementtejä sekä paljon omakohtaista tutkimista ja harjoittelua. Lajeina ovat akrobatia, tasapainoilu, ilma-akrobatia ja jongleeraus.

Perhesirkustunnilla lapsi harjoittelee sirkuksen eri osa-alueita yhdessä aikuisen kanssa. Tunnilla tutustutaan akrobatiaan, pariakrobatiaan, jongleeraukseen, tasapainoiluun sekä ilma-akrobatiaan. Sirkustelun lisäksi tunnilla kulkevat mukana erilaiset pelit ja leikit, joiden kautta opitaan helppoja jumppaliikkeitä ja kehonhallintaa.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat.

Hip Hop ja Girly Hip Hop

Hip Hop -tunnilla harjoitellaan katutanssin tekniikoita, akrobaattisia temppuja sekä erilaisia koreografioita. Opetuksessa tutustutaan katutanssin eri lajeihin, joihin kuuluu mm. house, vogue ja newstyle. Girly Hip Hop -tuntien tanssityyli on naisellista. Sarjoissa käytetään paljon eri nyansseja, vartalon koordinaatiota, liikkeen virtaa ja lattiatyöskentelyä. Molemmilla tunneilla tärkeitä asioita ovat asenne ja musiikin tulkinta tanssin iloa ja riemua unohtamatta.

Nämä katulaji-tunnit ovat yhdistelmä erilaisia hip hop-tanssityylejä. Girly Hip Hopissa näihin tyyleihin tutustutaan enemmän naisellisella asenteella, kun taas hiphopissa tyyli vaihtelee. Lihaskunto, koordinaatio ja musiikin tulkinta ovat iso osa tunnin sisältöä – itse sarjoja tietenkään unohtamatta.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Jalkineet opettajan ohjeiden mukaisesti. Vaaleapohjaiset (ei mustia osia) ja vain sisäkäytössä olevat lenkkarit, tennarit tai vastaavat jalkineet.

Musikaalitanssi

Tunneilla heittäydytään näyttämö- ja elokuvamusikaalien maailmaan. Koreografiat ovat uusia, aitoa Broadway-tunnelmaa etsien. Pääpaino tunneilla on ilmaisussa, tarinan kerronnassa ja tanssillisuudessa. Osallistuminen edellyttää aikaisempia tanssiopintoja. Musikaalitunti on hyvä oheistunti kehittämään esiintymistaitoja ja monipuolista liikerepertuaaria.

Tunti perustuu repertuaarityöskentelyyn. Osallistuminen edellyttää aiempia tanssiopintoja.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Jumps & Turns

Jumps & Turns -tunnilla pääpaino on eri tanssilajeista tuttujen piruettien ja hyppyjen harjoittelemisessa. Lisäksi keskitytään lihaskuntoa, koordinaatiota, liikkuvuutta ja ponnistusvoimaa lisääviin harjoitteisiin. Tunnille ovat tervetulleita yli 12-vuotiaat tanssin harrastajat, osallistuminen edellyttää aikaisempia tanssiopintoja.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Joogaa tanssijoille

Joogaa tanssijoille tunnilla lähestytään joogaa tanssiharrastajan näkökulmasta. Harjoituksissa keskitytään jooga-asanoiden puhtaisiin linjauksiin ja notkeuden lisäämiseen. Tunti antaa hyvät valmiudet myös pidemmälle joogan filosofiselle harjoittamiselle. Tunnin taso on avoin kaikille. Tunti on täydellinen valinta hektisen viikon päätteeksi.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Tanssin oheisharjoittelu

Tanssin oheisharjoittelu koostuu Progressing Ballet Technique (PBT) -treenistä sekä muista tanssitekniikkaa vahvistavista harjoitteista. PBT sisältää pääosin jumppapalloilla ja kuminauhoilla tehtäviä, kehoa vahvistavia harjoitteita. Tunneilla vahvistetaan keskustan tukea, jalkojen aukikiertoa ja selän lihaksistoa. Tunneille ovat tervetulleita kaikki yli 11-vuotiaat tanssin harrastajat.

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Katutanssi pojat 7-12v.

Nämä katutanssi tunnit ovat turvallinen ensiaskel breakdancen ja hip hop tanssin maailmaan, jossa pojat oppivat vartalonhallintaa ja uusia taitoja kannustavassa ilmapiirissä. Tuntien tanssillisena pohjana toimii breakdancen perusteet tuoden akrobaattiset liikkeet salille sekä innostavat hip hop sarjat poikien ehdoilla. 

Varustus: Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Vaaleapohjaiset (ei mustia osia) ja vain sisäkäytössä olevat lenkkarit, tennarit tai vastaavat jalkineet. Tarpeen tullen myös pipo (päälläseisontaan).

Lahti

Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6,
15100 LAHTI

Orimattila

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17,
16300 Orimattila

Ota yhteyttä

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoja sähköpostilla: info@lahdentanssiopisto.com Toimisto 050 300 2529
Rehtori 050 552 3959

Tiliyhteys

FI45 5612 1120 0110 66

Seuraa meitä

COPYRIGHT © 2019 LAHDEN TANSSIOPISTO

SIVUSTON TOTEUTUS: AMPERSAND DESIGN

Vieritä ylös