Koulutus­säännöt

Ilmoittautuminen Lahden Tanssiopiston oppilaaksi tehdään sähköisesti Tanssiopiston ilmoittautumissivuilla
ennen ensimmäiselle tunnille saapumista. Ilmoittautuminen on voimassa yhden
lukuvuoden kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin.

Oppilasmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Maksut veloitetaan lukukausittain. Maksumuistutuksista peritään laskutuslisä. Oppilasmaksun voi maksaa henkilökohtaisilla Smartum kulttuuri- tai liikuntaseteleillä tai Smartum sovelluksella. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, on Lahden Tanssiopistolla oikeus evätä oppilaan opinto-oikeus. Yksittäistunti laskutetaan tuntihinnaston mukaisesti.
Katselmus- ja kilpailumatkat ovat omakustanteisia.

Tanssiopiston hallitus myöntää vapaamuotoisen hakemuksen perusteella osittaista taloudellista tukea pedagogisin ja sosiaalisin
perustein. Hakemuksessa tulee käydä ilmi pitkäjänteinen harrastuneisuus, tavoitteet ja taloudellinen tilanne. Hakemukset tulee
jättää ennen lukukauden alkua.

Poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä. Oppilaalla on oikeus korvata poissaolotunti osallistumalla muulle vastaavalle tunnille
opettajan suositusten mukaan. Poissaolotunnin korvausoikeus on voimassa samana lukukautena kuin poissaolo on ollut.
Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa tanssin taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, josta hänelle myönnetään päättötodistus.
Oppilas saa pyydettäessä todistuksen muista suoritetuista opinnoista. Toimitusaika on yksi viikko.

Ilmoitus lopettamisesta tehdään kirjallisesti toimistoon. Oppilaan tulee peruuttaa osallistumisensa syyskauden opetukseen
viimeistään 3 viikkoa syyskauden alkamisen jälkeen ja kevätkauden opetukseen viimeistään syyslukukauden päättyessä.
Kesken lukukauden lopettaneen oppilaan lukukausimaksua ei palauteta.

Lahden Tanssiopiston toiminnasta tiedotetaan verkkosivuilla, oppilashallintajärjestelmässä, sosiaalisessa mediassa ja opiston
ilmoitustaululla.

Lahden Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin ym. tiloihin jätetyistä tavaroista.

Lahden Tanssiopistossa kuvataan oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset,
retket ja tuntityöskentely. Lahden Tanssiopistolla on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja
opetustarkoituksessa. Oppilaan nimi julkaistaan vain oppilaan luvalla. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa.
Jos oppilaat kuvaavat, niin tulee jokaiselta kuvissa näkyviltä opettajilta ja oppilailta kysyä lupa. Kuvaaminen ei saa häiritä tunnin
kulkua. ”Avointen Ovien”-iltoina huoltajat voivat ottaa valokuvia omasta lapsestaan, mutta videointi on kielletty.

Lahden Tanssiopistolla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka ei korvaa esimerkiksi liukastumisia, venähdyksiä tai
revähdyksiä. Suosittelemme oppilaille omaa henkilökohtaista tapaturmavakuutusta.

Lahti

Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6,
15100 LAHTI

Orimattila

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17,
16300 Orimattila

Ota yhteyttä

Tiliyhteys

FI45 5612 1120 0110 66

Seuraa meitä

COPYRIGHT © 2023 LAHDEN TANSSIOPISTO

SIVUSTON TOTEUTUS: AMPERSAND DESIGN

Scroll to Top