Tanssilajit ja varusteet

Tanssilajit ja varusteet tunneille

Lasten tanssi (satutanssi, luovatanssi, esibaletti, esinykytanssi)

Tanssi on lapselle elämyksellistä leikkiä, jossa saa ilmaista liikkeen keinoin omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Tanssi vahvistaa motorisia taitoja, kehontuntemusta ja liikkeiden hallintaa.

Klassinen baletti ja Baletin oheisharjoittelu

Klassisen tanssin opetus pohjautuu baletin perinteeseen ja liikesanastoon. Klassinen baletti sisältää tanssillisen ja musikaalisen ilmaisun ja tekniikassa edetään järjestelmällisesti tanssin iloa korostaen. Baletin oheisharjoittelu koostuu Progressing Ballet Technique (PBT) - treenistä sekä muista baletin tekniikkaa vahvistavista harjoitteista. PBT sisältää pääosin jumppapalloilla tehtäviä, kehoa vahvistavia harjoitteita, jotka on suunniteltu erityisesti baletin tarpeita ajatellen. PBT-treenin tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään mahdollisia loukkaantumisia, tai linjausvirheitä auttamalla oppilasta löytämään oikeat lihakset baletin vaativia liikkeitä varten. Tunnilla vahvistetaan muun muassa keskustan tukea, jalkojen aukikiertoa ja selän lihaksistoa sekä etsitään kehoon ja raajoihin pituutta ja ulottuvuutta. Tunnille ovat tervetulleita yli 11-vuotiaat tanssin harrastajat, baletin tuntemus ei ole välttämätöntä.

Jazz

Tämä on vahvasti tekninen tunti, joka on saanut vaikutteita Hortonin tekniikasta, mutta on huomattavasti nopea tempoisempaa. Tunneilla keskitytään linjausten ja voimankäytön balanssiin sekä mielenkiintoisiin tuntisarjoihin. Tunnit ovat fyysisiä ja notkeutta lisääviä.

Nykytanssi

Tunnit perustuvat opettajakohtaisesti modernin tanssin eri tyylisuuntauksien tanssitekniikoihin. Harjoituksissa käytetään monipuolisesti tilan eri tasoja ja tutkitaan liikelaatuja. Syvennytään löytämään kehon kokonaisvaltaista hallintaa, oman kehon ja painovoiman energiaa liikkeessä hyödyntäen. Tehdään myös harjoitteita, joissa kannustetaan, etsitään ja kehitetään oman liikkeen tuottamisen ja improvisaation tuomia mahdollisuuksia tanssissa. Tunnit ovat monipuolisia, liikkuvia ja niillä rohkaistaan käyttämään luovuutta sekä heittäytymään liikkeen virtaan.

Lyyrinen Jazz ja Streetjazz

Lyyrinen jazz on vahvasti tanssisarjoihin pohjautuva tunti, jossa pääpainona on tunteiden ilmaisu ja vartalon monipuolinen käyttö. Sarjat sisältävät jazzin perustekniikkaa, joiden toivotaan olevan tanssijalla hallussa. Alkulämmittely on vartaloa avaava ja myös improa tullaan tunnilla harjoittamaan. Mikäli haluat käyttää tunnin tanssimiseen ja aistimiseen, on tämä tunti sinulle. Streetjazz tunti on vahva sekoitus niin jazzin kuin streetlajien tekniikkaa. Alkulämmittelyssä käydään läpi pääasiassa jazzin tekniikoita, kun taas lattian poikki ja loppusarjat painottuvat vahvasti streetlajien suuntaan. Musiikkina tunnilla tullaan kuulemaan tämän hetken hittejä laidasta laitaan. Tästä tunnista ei vauhti eikä asenne puutu!

Showtanssi ja Jumps&Turns

Tunnit voivat sisältää kaikkia tanssityylejä, kuten mm. nykytanssi, jazz, show ja hiphop. Näillä tunneilla pureudutaan jazzin tekniikkaan, koordinaatioon, lihaskuntoon ja tanssisarjoissa ilmaisuun - eri tyylit huomioon ottaen. Jumps&Turns-tunnilla pääpaino on show- ja jazztunneilta tuttujen piruettien ja hyppyjen harjoittelemisessa. Lisäksi tunnilla tehdään lihaskuntoa, koordinaatiota, liikkuvuutta, ponnistusvoimaa ja keskustan käyttöä lisääviä harjoitteita. Tämä tunti toimii hyvänä lisänä muiden tuntien oheen tai korvaustuntina. Osallistuminen edellyttää aikaisempia tanssiopintoja.

Steppi

Stepin kultakausi sijoittui 1930-50-lukujen musikaalielokuvien loistoon, mutta laji on viimeisten vuosien aikana kasvattanut jälleen suosiotaan ympäri maailmaa. Tunneilla opetellaan stepille tyypillistä liikemateriaalia musiikillisesti rikkaassa ympäristössä. Tanssitekniikan ytimessä on liikkeen rentous ja ergonomia, joiden ansiosta steppikengistä kuultavat äänet ovat kirkkaita, rytmisesti tarkkoja ja nopeita. Lajin luonteesta johtuen rytmiikka ja yhteys musiikkiin ovat erityisen tärkeitä, joten myös niitä harjoitellaan erilaisten harjoitteiden kautta. Steppikengät eivät ole välttämättömyys, mutta suositeltavat hyvän meiningin takaamiseksi. Steppi on loistava tilaisuus jokaiselle tanssijalle vahvistaa musiikkisuhdettaan ja pitää hauskaa!

Sirkus ja Akrobatia

Sirkuksen varhaiskasvatuksessa korostetaan liikkumisen ja yhdessä tekemisen iloa. Tunneilla tutustutaan akrobatian alkeisiin sekä erilaisiin sirkuslajeihin ja -välineisiin. Sirkuksen perusopetuksessa keskitytään fyysisten taitojen kehittämiseen sirkuksen eri osa-alueilla. Akrobatiatekniikan ja kehonhuollon lisäksi tunneilla harjoitellaan eri sirkuslajien perusteita sekä vahvistetaan ilmaisua. Jatkotunneilla oppilaalla on mahdollisuus syventyä omaan lajiin. Lajeina ovat akrobatia, käsilläseisonta, tasapainoilu, ilma-akrobatia ja jongleeraus. Perhesirkustunnilla lapsi harjoittelee sirkuksen eri osa-alueita yhdessä aikuisen kanssa. Tunnilla tutustutaan akrobatiaan, pariakrobatiaan, jongleeraukseen, tasapainoiluun sekä ilma-akrobatiaan. Sirkustelun lisäksi tunnilla kulkevat mukana erilaiset pelit ja leikit, joiden kautta opitaan helppoja jumppaliikkeitä ja kehonhallintaa. Akrobatiatunnilla vahvistetaan akrobatian perustekniikkaa ja harjoitellaan vaativampia liikkeitä kuten puolivoltteja, flikkejä ja voltteja. Tunneilla tehdään akrobatiaa tukevia koordinaatio-, lihaskunto- ja venyvyysharjoitteita. Akrobatiatunti tukee tanssia ja lisää kehonhallintaa.

Hiphop ja Girly hiphop

Hiphop tunnilla harjoitellaan katutanssin eri tekniikoita, akrobaattisia temppuja, sekä erilaisia koreografioita. Tyyleiltään tanssisarjat voivat olla niin nopeita kuin hitaitakin. Tunneilla tutustutaan katutanssin genreen, johon kuuluu mm. house, voque, newstyle. Girly hip hop tunneilla tyyli on naisellista. Sarjoissa käytetään paljon nyansseja, vartalon koordinaatiota/flowta ja lattiatyöskentelyä. Molemmilla tunneilla on tärkeää oma asenne, musiikin kuuntelu ja tulkinta, sekä tottakai tanssin ilo ja riemu. Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti, vaaleapohjaiset (ei mustia osia) ja vain sisäkäytössä olevat lenkkarit, tennarit tai vastaavat jalkineet.

Musikaalitanssi

Tunneilla heittäydytään musikaalien ja musiikkiteatterin maailmaan. Koreografiat ovat uusia kuitenkin aitoa Broadway-tunnelmaa etsien. Osallistuminen edellyttää aiempia tanssiopintoja.

Baletin varvastekniikka

Perustaso: Tunneilla opetellaan kärkitossu-tekniikan perusteita ja tehdään nilkkojen sekä jalkojen lihaksia vahvistavia harjoituksia. Edistyneet:Tunti treenataan kokonaisuudessaan varvastossuilla ja tämä huomioitu niin tanko -kuin keskilattia-sarjoissa, jotka rakennettu nimenomaan varvastossuilla tehtäviksi ja tossutekniikkaa harjoittaviksi. Lisäksi tehdään myös kehoa vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita. Tunti tarkoitettu jo tanssitekniikassa pidemmälle ehtineille oppilaille, mutta harjoituksiin löytyy aina useamman tason vaihtoehto.

Joogaa tanssijoille

Tällä tunnilla lähestytään joogaa tanssinharrastajan lähtökohdista. Keskitytään jooga-asanoiden puhtaaseen ja linjaukselliseen suorittamiseen, joka antaa hyvät lähtökohdat myös myöhemmälle joogan filosofiselle harjoittamiselle. Vahvasti notkeutta ja kehonhallintaa lisäävä tunti.

KAIKILLE

Pitkät hiukset kiinni. Isot korut pois. Juomapullo ja pyyhe tarvittaessa. Puhelimet (äänettömänä) ja muut arvotavarat saliin mukaan.