Yleistietoa

Tervetuloa tanssimaan ja sirkustelemaan!

Lahden Tanssiopisto on suurin Päijät-Hämeen alueella toimiva tanssin taiteen perusopetuksen oppilaitos, jossa voi harrastaa myös sirkusta. Lahden Tanssiopisto on perustettu vuonna 1983 ja tällä hetkellä Lahden Tanssiopistossa on oppilaina 600 lasta, nuorta ja aikuista harrastajaa, jotka haluavat jatkaa rakkaan harrastuksen parissa vuodesta toiseen. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus valita eri tasoisia- ja laajuisia opintokokonaisuuksia oman kiinnostuksen pohjalta tanssin ja sirkuksen monipuolisesta lajivalikoimasta. Tanssin taiteen perusopetuksessa ovat tarjolla laaja ja yleinen oppimäärä. Sirkuksen opetusta tarjotaan yleisessä oppimäärässä. Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista ja yleisen oppimäärän puitteissa on tarjolla erilaisia opintokokonaisuuksia. Lahden Tanssiopiston opettajina toimivat kokeneet ja koulutetut tanssin ammattilaiset.

Esiintyminen on kiinteä osa tanssin-ja sirkuksen opintoja Lahden Tanssiopistossa koko koulutuksen ajan. Vuosittain järjestettävien oppilaskonserttien ohella toteutetaan itsenäisiä teoksia yhteistyössä paikallisten taidetoimijoiden kanssa. Tanssiopiston toiminnassa korostuvat oppilaslähtöinen ajattelu ja yhteistoiminallisuus. Erilaiset yhdessä tekemisen muodot koulun sisällä ja sidosryhmien kanssa tulevat näkyväksi arjen toiminnassa. Lahden Tanssiopistolla ovat toimipaikat Lahdessa, Nastolassa ja Orimattilassa.

Lahden Tanssiopistolla on Opetus-ja kulttuuri ministeriön lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen omalla toimialueellaan. Opisto kuuluu jäsenenä myös Suomen tanssioppilaitosten liittoon STOPP ry ja on kansainvälisen Dance and the Child international-nimisen järjestön jäsen.

Lahden Tanssiopisto was founded in 1983 and is now the biggest school of dance-education in the area of Päijät-Häme. At the moment we have almost 600 enthusiastic dance and circus students – children, teenagers and adults. We provide over 80 dance and circus lessons in the week, from beginners to advanced level of students. The students also perform regularly during the year. The key values of the School are student-oriented work, co-operation, creativity and joy. Lahden Tanssiopisto is authorized by Ministry of Education and Culture and is a member of Dance and the Child international and also a member of The Association of Dance Institutes in Finland.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin lapseni ryhmä esiintyy?

Esiintyvät ryhmät saavat tiedotteen esityksen ajankohdasta ja esityspäivän aikataulusta hyvissä ajoin.

Milloin avoimia ovia järjestetään?

Yleisenä ohjeistuksena on, että jos ryhmä esiintyy syyskaudella, niin kevätkaudella on avoimet ovet ja toisinpäin.

Miksi Lahden Tanssiopisto ei myy enää videotallenteita näytöksistä?

Tekijänoikeussyistä sekä yksityissuojan vuoksi näytösten tallenteita ei myydä. Lahden Tanssiopisto kuvaa näytökset pelkästään oppimistarkoituksia varten. 1§ Tekijänoikeuden kohde (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404)

Saako tuntitilanteissa kuvata?

Jos oppilaat kuvaavat, niin on kohteliasta kysyä lupa kaikilta videolla näkyviltä oppilailta ja opettajalta. Kuvaaminen ei saa häiritä tunnin kulkua.

”Avointen Ovien”-iltoina vanhemmat voivat ottaa valokuvia omasta lapsestaan, mutta videointi on kielletty.

Tarvitseeko kevätkaudelle ilmoittautua erikseen?

Ilmoittautuminen on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Tuntimuutoksista ilmoitetaan tuntimuutoslomakkeella tai sähköpostilla     info@lahdentanssiopisto.com.

Minkä ikäisenä klassisen baletin, nykytanssin ja voi aloittaa?

Klassisen baletin sekä nykytanssin alkeistunneille voi ilmoittautua, kun on täyttänyt 7 vuotta.

Milloin klassisessa baletissa oppilaat saavat varvastossut?

Varvastossuharjoittelu tulee mukaan klassisen baletin opetukseen jatko 3-luokalla.

Arkipyhät ja tuntimuutokset?

Tuntimuutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin. Arkipyhien tunnit voi korvata toisella vastaavalla Tanssiopiston tunnilla kyseisellä viikolla.

Mitä tarkoittaa tanssin taiteen perusopetuksessa yleinen ja laaja oppimäärä?

Lahden Tanssiopistolla voi harrastaa tanssia tai sirkusta yleisen oppimäärän puitteissa yhden tai useamman kerran viikossa. Valittavana on useita lajeja ja tasoryhmiä. Yleisen oppimäärän puolella ei ole pääainetta, vaan oppilas voi vapaasti valita eri lajien tunteja haluamansa tuntimäärän viikossa. Yleinen oppimäärä koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta ja on laajuudeltaan 500 tuntia. Opetus etenee tasolta toiselle ja on tavoitteellista.

Lahden Tanssiopistolla voi laajan oppimäärän valita tanssissa. Tanssin laajaan oppimäärään kuuluvat perusopinnot ja syventävät opinnot, sekä tanssin varhaiskasvatus. Laajan oppimäärän pääaineet ovat klassinen baletti ja nykytanssi. Klassisen baletin ja nykytanssin opinnoissa pääainetta käydään kaksi kertaa viikossa alkaen tasolta kolme, jolloin on mahdollista valita myös valinnaisia aineita. Laajan oppimäärän perusopintojen jälkeen siirrytään tasolle kuusi (jatko 6) syventäviin opintoihin, joihin kuuluu myös laajan oppimäärän päättötyö. Laajan oppimäärän opinnot ovat laajuudeltaan 1300 tuntia. Opinnot ja päättötyön suoritettuaan oppilas saa tanssin perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen.

Miten otan yhteyttä Tanssiopistolle?

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoa sähköpostilla info@lahdentanssiopisto.com. Vastaamme sähköposteihin opetusviikkojen aikana arkisin aamupäivän aikana. Asustekauppa ja näytösten lipunmyynti opetusviikkojen aikana ma-to klo 14-18. Puhelin rehtori Pia Poutanen 050 552 3959.

Lahden tanssiopisto 2017

Sivuston toteutus: SuperApp Oy