Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Milloin lapseni ryhmä esiintyy?

Esiintyvät ryhmät saavat tiedotteen esityksen ajankohdasta ja esityspäivän aikataulusta hyvissä ajoin.

Milloin avoimia ovia järjestetään?

Yleisenä ohjeistuksena on, että jos ryhmä esiintyy syyskaudella, niin kevätkaudella on avoimet ovet ja toisinpäin.

Miksi Lahden Tanssiopisto ei myy enää videotallenteita näytöksistä?

Tekijänoikeussyistä sekä yksityissuojan vuoksi näytösten tallenteita ei myydä. Lahden Tanssiopisto kuvaa näytökset pelkästään oppimistarkoituksia varten. 1§ Tekijänoikeuden kohde (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404)

Saako tuntitilanteissa kuvata?

Jos oppilaat kuvaavat, niin on kohteliasta kysyä lupa kaikilta videolla näkyviltä oppilailta ja opettajalta. Kuvaaminen ei saa häiritä tunnin kulkua.

”Avointen Ovien”-iltoina vanhemmat voivat ottaa valokuvia omasta lapsestaan, mutta videointi on kielletty.

Tarvitseeko kevätkaudelle ilmoittautua erikseen?

Ilmoittautuminen on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Tuntimuutoksista ilmoitetaan tuntimuutoslomakkeella tai sähköpostilla  info@lahdentanssiopisto.com.

Minkä ikäisenä klassisen baletin, nykytanssin ja voi aloittaa?

Klassisen baletin sekä nykytanssin alkeistunneille voi ilmoittautua, kun on täyttänyt 7 vuotta.

Milloin klassisessa baletissa oppilaat saavat varvastossut?

Varvastossuharjoittelu tulee mukaan klassisen baletin opetukseen jatko 3-luokalla.

Arkipyhät ja tuntimuutokset?

Tuntimuutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin. Arkipyhinä (esim. itsenäisyyspäivä, vappu, helatorstai) ei ole tunteja. Arkipyhien tunnit voi korvata toisella vastaavalla Tanssiopiston tunnilla kyseisellä viikolla.

Mitä tarkoittaa tanssin taiteen perusopetuksessa yleinen ja laaja oppimäärä?

Lahden Tanssiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän, sekä tanssin ja sirkuksen yleisen oppimäärän opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille harrastajille. Aikuisten taiteen perusopetusta tarjotaan yleisessä oppimäärässä. Valittavana on useita lajeja ja tasoryhmiä.

Yleisellä ja laajalla oppimäärällä on sama rakenne, tavoitteet ja sisällöt varhaisiän opinnoissa, sekä ensimmäisessä opintokokonaisuudessa. Toisesta opintokokonaisuudesta eteenpäin oppilas jatkaa joko laajassa oppimäärässä tai valitsee yleisen oppimäärän.

Yleisen oppimäärän puolella ei ole suuntautumisvaihtoehtoa, vaan oppilas voi vapaasti valita eri lajien tunteja haluamansa tuntimäärän viikossa.

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ: Koostuu tanssin yhteisistä opinnoista, opintokokonaisuuksista 1 ja 2, sekä teemaopinnoista.

Teemaopinnot jakautuvat joustavasti molempiin opintokokonaisuuksiin. Teemaopinnot ovat tanssiteknisten taitojen ja valmiuksien monipuolistamista ja kehittämistä valitussa lajissa. Esiintymistoiminta ja tiiviskurssit kuuluvat osana yleisen oppimäärän teemaopintoihin.

LAAJA OPPIMÄÄRÄ: Suuntautumisvaihtoehdot ovat klassinen baletti ja nykytanssi. Laajan oppimäärän opinnot koostuu tanssin perusopinnoista, opintokokonaisuuksista 1, 2 ja 3. Syventävissä opintoihin kuuluu opintokokonaisuudet 4 ja 5. Laajan oppimäärän suuntautumisvaihtoehdot sisältävät useita erilaisia opintokokonaisuuksia. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa syventävien opintojen lopputyön. Opintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen, joka on samalla taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.

Yleisen tai laajan oppimäärän opintojen päätyttyä oppilaat voivat jatkaa opintojaan haluamillaan nuorten tai aikuisten tunneilla.

Tarkempia tietoja opinnoista löytyy Lahden Tanssiopiston opetussuunnitelmasta.

Mitä EK-ryhmät ovat?

Ek-ryhmät on suunnattu innokkaille ja motivoituneille tanssinharrastajille, jotka haluavat harjoitella tanssia monipuolisesti, useampana kertana viikossa. Opetus on suunnitelmallista ja vuosittain tasolta toiselle etenevää. EK-koulutuksessa esiintymistoimintaa on enemmän ja ryhmät osallistuvat aktiivisesti katselmuksiin, yhteistyöprojekteihin ja erilaisiin tapahtumiin. EK-ryhmien opetus antaa valmiuksia myös alan ammattiopintoihin.

Ryhmiin tehdään täydennyshakuja vuosittain. Lisätietoja EK-toiminnasta apulaisrehtori@lahdentanssiopisto.com.

Miten otan yhteyttä Tanssiopistolle?

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoa sähköpostilla info@lahdentanssiopisto.com. Vastaamme sähköposteihin opetusviikkojen aikana arkisin aamupäivän aikana. Toimisto avoinna ma-to klo 10-16 (poikkeukset mahdollisia). Näytösten lipunmyynti kolme viikkoa ennen näytöstä ma-to klo 10-17.30. Toimisto puh. 050 300 2529. Rehtori Pia Poutanen puh. 050 552 3959.