Opetus

Tanssilajit ja varusteet tunneille

Lastentanssi (satutanssi, luovatanssi, esibaletti, esinykytanssi)

Tanssi on lapselle elämyksellistä leikkiä, jossa saa ilmaista liikkeen keinoin omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Ensi vaiheessa tanssi vahvistaa motorisia taitoja, kehon tuntemusta ja liikkeiden hallintaa. Balettipuku tai vastaava tanssiasu. Pojilla esim. shortsit ja t-paita. Paljaat jalat. Paljaat jalat, pehmeät baletin harjoitustossut tai voimistelutossut.

Klassinen baletti

Klassisen tanssin opetus pohjautuu baletin perinteeseen ja liikesanastoon. Klassinen baletti sisältää tanssillisen ja musikaalisen ilmaisun sekä järjestelmällisesti etenevän tekniikan hallinnan tanssin iloa korostaen. Vartalon myötäinen tanssipuku. Pehmeät baletin harjoitustossut ja myöhemmillä balettiluokilla varvastossut. Pojilla t-paita ja trikoot tai shortsit.

Jazz

Tunnit pohjautuvat jazztanssin eri tekniikoihin. Tunneilla opetellaan kehon eri osien irtonaista käyttöä, kehitetään koordinaatiokykyä ja liikedynamiikkaa. Tunti sisältää vahvan teknisen lämmittely-osuuden, keskilattiatyöskentelyä ja liikkuvia, koreografisia sarjoja. Tunnit ovat fyysisiä ja notkeutta lisääviä.

Nykytanssi

Tunneilla kehitetään kehon kokonaisvaltaista hallintaa, käytetään monipuolisesti tilan eri tasoja ja tutkitaan liikelaatuja. Tunneilla tehdään myös harjoituksia, joilla kehitetään omaa liikkeen tuottamista ja improvisaatio-taitoja. Lisäksi rohkaistaan käyttämään luovuutta sekä heittäytymään liikkeen virtaan. Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Show

Tunnit voivat sisältää kaikkia tanssityylejä, kuten nykytanssi, jazz, show ja hip hop. Tunneilla pureudutaan jazzin tekniikkaan, koordinaatioon, lihaskuntoon ja tanssisarjoissa keskitytään ilmaisuun eri tyylit huomioon ottaen. Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Sirkus

Sirkuksen varhaiskasvatuksessa korostetaan liikkumisen ja yhdessä tekemisen iloa sekä tutustutaan erilaisiin sirkuslajeihin ja -välineisiin. Sirkuksen perusopetus on fyysisten taitojen harjoittelua, kehittämistä ja kehonhuollon ylläpitoa, mutta sisältää myös ilmaisua vahvistavia elementtejä sekä paljon omakohtaista tutkimista ja harjoittelua. Lajeina ovat akrobatia, tasapainoilu, ilma-akrobatia ja jongleeraus. Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat. Perhesirkustunnilla lapsi harjoittelee sirkuksen eri osa-alueita yhdessä aikuisen kanssa. Tunnilla tutustutaan akrobatiaan, pariakrobatiaan, jongleeraukseen, tasapainoiluun sekä ilma-akrobatiaan. Sirkustelun lisäksi tunnilla kulkevat mukana erilaiset pelit ja leikit, joiden kautta opitaan helppoja jumppaliikkeitä ja kehonhallintaa.

Hip Hop ja Girly Hop

Nämä katulaji-tunnit ovat yhdistelmä erilaisia hip hop-tanssityylejä. Girly Hip hopissa näihin tyyleihin tutustutaan enemmän naisellisella asenteella, kun taas hiphopissa tyyli vaihtelee. Lihaskunto, koordinaatio ja musiikin tulkinta ovat iso osa tunnin sisältöä – itse sarjoja tietenkään unohtamatta. Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Jalkineet opettajan ohjeiden mukaisesti. Vaaleapohjaiset (ei mustia osia) ja vain sisäkäytössä olevat lenkkarit, tennarit tai vastaavat jalkineet.

Musikaalitanssi

Tunneilla heittäydytään musikaalien ja musiikkiteatterin maailmaan. Koreografiat ovat uusia kuitenkin aitoa broadway-tunnelmaa etsien. Tunti perustuu repertuaari-työskentelyyn. Osallistuminen edellyttää aiempia tanssiopintoja. Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti. Paljaat jalat tai sukat jalassa.

Varvas- ja jalkatekniikka

Perustaso: Tunneilla opetellaan kärkitossu-tekniikan perusteita ja tehdään nilkkojen sekä jalkojen lihaksia vahvistavia harjoituksia. Edistyneet:Tunti treenataan kokonaisuudessaan varvastossuilla ja tämä huomioitu niin tanko -kuin keskilattia-sarjoissa, jotka rakennettu nimenomaan varvastossuilla tehtäviksi ja tossutekniikkaa harjoittaviksi. Lisäksi tehdään myös kehoa vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita. Tunti tarkoitettu jo tanssitekniikassa pidemmälle ehtineille oppilaille, mutta harjoituksiin löytyy aina useamman tason vaihtoehto

Kehonhuolto

Tunneilla tehdään oppilaiden toivomusten mukaan vaihdellen liikkuvuusharjoittelua sekä lihaksia vahvistavia harjoitteita. Rennot vaatteet, joilla voi liikkua vapaasti.

KAIKILLE

Pitkät hiukset kiinni. Isot korut pois. Juomapullo ja pyyhe tarvittaessa. Puhelimet (äänettömänä) ja muut arvotavarat saliin mukaan.