Koulutussäännöt

 

1 § Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Lahden Tanssiopiston oppilaaksi tehdään sähköisesti Tanssiopiston ilmoittautumissivuilla (www.lahdentanssiopisto.fi/ilmoittautuminen). Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin.

2 § Oppilasmaksut

Oppilasmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Maksut veloitetaan lukukausittain. Maksumuistutuksista opisto perii laskutuslisän. Lukukausimaksun voi maksaa kulttuuri- tai kuntoseteleillä. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu, on Lahden Tanssiopistolla oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen. Yksittäistunti suoritetaan kertamaksuna opettajalle käteisenä ennen tunnin alkamista. Katselmus- ja kilpailumatkat ovat omakustanteisia.

3 § Vapaaoppilaspaikat

Lahden Tanssiopiston puolivapaaoppilaspaikkaa voi anoa lukukauden ensimmäisen kuukauden aikana vapaamuotoisella hakemuksella. Lahden Tanssiopiston hallitus myöntää tarvittaessa enintään neljä (4) puolivapaaoppilaspaikkaa yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Puolivapaaoppilaspaikat myönnetään taloudellisin perustein.

4 § Poissaolot

Poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä. Oppilaalla on oikeus korvata poissaolotunti osallistumalla muulle vastaavalle tunnille opettajan suositusten mukaan. Poissaolotunnin korvausoikeus on voimassa kuluvana lukuvuonna kuuden (6) seuraavaan toimintaviikon ajan kustakin poissaolotunnista.  Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

5 § Todistus opinnoista

Oppilas saa pyydettäessä todistuksen suoritetuista opinnoista. Toimitusaika on yksi viikko. Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen päättötodistukset annetaan erikseen lukuvuoden lopussa.

6 § Lopettaminen

Ilmoitus lopettamisesta tehdään kirjallisesti toimistoon. Oppilaan tulee peruuttaa osallistumisensa lukukauden opetukseen viimeistään kolme (3) viikkoa lukukauden alkamisen jälkeen. Oppilas on velvollinen suorittamaan yksittäistuntimaksut tunneista, joille hän on osallistunut. Kesken lukukauden lopettaneen oppilaan lukukausimaksua ei palauteta.

7 § Tiedottaminen

Lahden Tanssiopiston toiminnasta tiedotetaan verkkosivuilla, oppilashallintajärjestelmässä, sosiaalisessa mediassa, opiston ilmoitustaululla ja oppilaille jaettavilla tiedotteilla.

8 § Unohdetut tavarat

Lahden Tanssiopisto ei vastaa oppilaiden pukuhuoneisiin yms. tiloihin jätetyistä tavaroista.

9 § Kuvien käyttö

Lahden Tanssiopistossa kuvataan oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset, retket ja tuntityöskentely. Lahden Tanssiopistolla on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa. Oppilaiden nimiä ei julkaista. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa.

10 § Vakuutus

Lahden Tanssiopistolla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka ei korvaa liukastumisia, venähdyksiä, revähdyksiä jne. Suosittelemme oppilaille omaa henkilökohtaista tapaturmavakuutusta.

 

 

Lahden tanssiopisto 2017

Sivuston toteutus: SuperApp Oy