Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Lahden Tanssiopiston tunneille

Ilmoittautuminen tehdään täyttämällä ilmoittautumislomake. Lomakkeen voi täyttää internet-sivuilla tai paperitse Tanssiopistolla. Paperinen ilmoittautumislomake jätetään allekirjoitettuna toimistoon tai opettajalle.

Ilmoittautuminen on voimassa lukuvuoden loppuun asti tai lopettamisilmoitukseen. *(katso Lahden Tanssiopiston koulutussäännöt ).

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vahvistusviestimme jälkeen paikkavaraus on voimassa.

Tuntimuutokset tulee aina ilmoittaa kirjallisesti toimistoon.

*Lahden Tanssiopiston koulutussäännöt.

Voimassa 26.5.2014 alkaen

1 § Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään täyttämällä ilmoittautumislomake. Ilmoittautumislomake jätetään allekirjoitettuna toimistoon tai opettajalle. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa huoltaja. Ilmoittautuminen on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan (sekä syys- että kevätlukukauden). Uudelle lukuvuodelle ilmoittaudutaan joko edellisenä keväänä tai alkavana syksynä. Oppilasryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Erikoiskoulutukseen oppilaat valitaan pääsykokeella. Alle seitsemän (7) oppilaan ryhmiä ei perusteta. Lahden Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin.

2 § Oppilasmaksut

Oppilasmaksu tulee suorittaa viitepankkisiirrolla eräpäivään mennessä. Maksut veloitetaan lukukausittain. Viitepankkisiirrot jaetaan oppilaille kunkin lukukauden alussa. Maksumuistutuksista opisto perii laskutuslisän. Kulttuuri- tai kuntoseteleillä voi maksaa aikuisosaston yksittäisiä tanssitunteja tai puolet lukukausimaksusta. Yksittäistuntimaksut koskevat aikuisosaston tunteja. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu, on Lahden Tanssiopistolla oikeus evätä oppilaan osallistuminen oppitunneille. Katselmus- ja kilpailumatkojen kustannuksista oppilailla on omavastuuosuus.

3 § Vapaaoppilaspaikat

Lahden Tanssiopiston puolivapaaoppilaspaikkaa voi anoa lukukauden ensimmäisen kuukauden aikana. Lahden Tanssiopiston hallitus myöntää tarvittaessa enintään neljä (4) puolivapaaoppilaspaikkaa yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Puolivapaaoppilaspaikat myönnetään taloudellisin perustein vapaamuotoisella hakemuksella.

4 § Poissaolot

Poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä. Oppilaalla on oikeus korvata poissaolotunti osallistumalla muulle vastaavalle tunnille opettajan suositusten mukaan. Poissaolotunnin korvausoikeus on voimassa kuluvana lukuvuonna kuuden (6) seuraavaan toimintaviikon ajan kustakin poissaolotunnista.

5 § Todistus opinnoista

Oppilas saa pyydettäessä todistuksen suoritetuista opinnoista. Toimitusaika on yksi viikko.

6 § Lopettaminen

Ilmoitus lopettamisesta tehdään kirjallisesti toimistoon. Oppilas voi peruuttaa osallistumisensa syyslukukauden opetukseen kaksi (2) viikkoa syyslukukauden alkamisen jälkeen. Mikäli oppilas ei irtisanoudu kevätlukukauden opetuksesta ennen kevätlukukauden alkua, säilyy maksuvelvollisuus lukuvuoden loppuun saakka. Kesken lukukauden lopettaneen oppilaan lukukausimaksua ei palauteta.

7 § Tiedottaminen

Lahden Tanssiopisto toiminnasta tiedotetaan ilmoitustaululla, oppilaille jaettavilla tiedotteilla ja verkkosivuilla.

8 § Unohdetut tavarat

Lahden Tanssiopisto ei vastaa oppilaiden pukuhuoneisiin yms. tiloihin jätetyistä tavaroista.

9 § Kuvien käyttö

Lahden Tanssiopistossa kuvataan oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset, retket ja tuntityöskentely. Lahden Tanssiopistolla on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa. Oppilaiden nimiä ei julkaista. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa.

10 § Vakuutus

Lahden Tanssiopistolla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka ei korvaa liukastumisia, venähdyksiä, revähdyksiä jne. Suosittelemme oppilaille omaa henkilökohtaista tapaturmavakuutusta.

Lahden tanssiopisto 2017

Sivuston toteutus: SuperApp Oy